ΑΥΞΗΣΗ 1,6% ΑΠΟ 1/7/2011
Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2011 12:40

Αριθμ. Πρωτ :122 Αθήνα: 27/06/11

Προς 
Τα Σωματεία Εργαζομένων
Στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
 
 Συναδέλφισσες, οι 

Με το άρθρο 2 της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (2010-2011) από 1η Ιουλίου 2011 αυξάνονται τα κατώτερα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων σε ποσοστό  ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού Πληθωρισμού για το έτος 2010.
Σύμφωνα με την EYROSTAT το ποσοστό αυτό για το 2010 είναι 1,6%. 
Μετά τα ανωτέρω τα βασικά ημερομίσθια για τους Εργατοτεχνίτες διαμορφώνονται από 1/7/2011 από 37,08€ σε 37,67€ και για το υπόλοιπο προσωπικό των ΑΣΟ διαμορφώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1/1/2011       1/7/2011
0-1 1.094,03 1.111,54
2 1.144,20 1.162,50
3 1.144,20 1.162,50
4 1.180,85 1.199,74
5 1.180,85 1.199,74
6 1.180,85 1.199,74
7 1.226,13 1.245,75
8 1.226,13 1.245,75
9 1.226,13 1.245,75
10 1.258,68 1.278,82
11 1.258,68 1.278,82
12 1.258,68 1.278,82
13 1.300,12 1.320,92
14 1.300,12 1.320,92
15 1.300,12 1.320,92
16 1.339,27 1.360,70
17 1.339,27 1.360,70
18 1.339,27 1.360,70
19 1.368,38 1.390,27
20 1.368,38 1.390,27
21 1.368,38 1.390,27
22 1.404,42 1.426,89
23 1.404,42 1.426,89
24 1.404,42 1.426,89
25 1.431,09 1.453,99
26 1.431,09 1.453,99
27 1.431,09 1.453,99
28 1.464,76 1.488,20
29 1.464,76 1.488,20
30 1.464,76 1.488,20
31 1.489,02 1.512,84
32 1.489,02 1.512,84
33 1.489,02 1.512,84
34 1.489,02 1.512,84
35 1.489,02 1.512,84
36 1.489,02 1.512,84
37 1.489,02 1.512,84
 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1/1/2011 1/7/2011
0-1    942,80              957,89
2    942,80           957,89
3    970,87           986,40
4    970,87           986,40
5    998,22         1.014,19
6    998,22         1.014,19
7 1.023,64 1.040,02
8 1.023,64 1.040,02
9 1.053,30 1.070,15
10 1.053,30 1.070,15
11 1.072,33 1.089,49
12 1.072,33 1.089,49
13 1.101,93 1.119,57
14 1.101,93 1.119,57
15 1.126,71 1.144,74
16 1.126,71 1.144,74
17 1.148,54 1.166,92
18 1.148,54 1.166,92
19 1.171,55 1.190,29
20 1.171,55 1.190,29
21 1.192,14 1.211,22
22 1.192,14 1.211,22
23 1.214,45 1.233,88
24 1.214,45 1.233,88
25 1.234,51 1.254,26
26 1.234,51 1.254,26
27 1.258,30 1.278,43
28 1.258,30 1.278,43
29 1.272,17 1.292,52
30 1.272,17 1.292,52
31 1.285,69 1.306,26
32 1.285,69 1.306,26
33 1.300,62 1.321,43
34 1.300,62 1.321,43
35 1.313,62 1.334,64
36 1.313,62 1.334,64
 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1/1/2011      1/7/2011
0-1     880,51          894,60
2   880,51          894,60
3   912,23          926,82
4   912,23          926,82
5   942,80          957,89
6   942,80          957,89
7   965,27          980,72
8   965,27          980,72
9   995,82        1.011,76
10   995,82        1.011,76
11 1.013,75 1.029,97
12 1.013,75 1.029,97
13 1.043,46 1.060,16
14 1.043,46 1.060,16
15 1.067,73 1.084,81
16 1.067,73 1.084,81
17 1.088,34 1.105,75
18 1.088,34 1.105,75
19 1.110,92 1.128,69
20 1.110,92 1.128,69
21 1.131,23 1.149,33
22 1.131,23 1.149,33
23 1.152,75 1.171,19
24 1.152,75 1.171,19
25 1.171,55 1.190,29
26 1.171,55 1.190,29
27 1.195,00 1.214,12
28 1.195,00 1.214,12
29 1.209,28 1.228,63
30 1.209,28 1.228,63
31 1.220,52 1.240,05
32 1.220,52 1.240,05
33 1.236,49 1.256,28
34 1.236,49 1.256,28
35 1.248,40 1.268,37
36 1.248,40 1.268,37
 

 Η εφαρμογή της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι υποχρεωτική για όλες τις Οργανώσεις, καλούνται τα Σωματεία των Εργαζομένων να παρακολουθούν και να διεκδικούν την συνολική εφαρμογή της.


                                                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο    ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
                ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗΣ                         ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΣΗΣ
 

Δευτέρα
20
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.29
Σελήνη
17 ημερών
Θαλελλαίου, Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ οσίων, Ανακομιδή και μετακομιδή λειψάνου του αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας