ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2011 11:15

Αριθμ. Πρωτ :135      Αθήνα: 21/07/11

Προς
Βουλή  των Ελλήνων
Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Πολιτικά Κόμματα
ΠΑΣΕΓΕΣ
ΓΣΕΕ
Τα Σωματεία Εργαζομένων  Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
.


Α)ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

     Η Ομοσπονδία μας είναι αντίθετη με την προβλεπόμενη   κατάργηση των 1)Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών    2)Συνεταιριστικών Εταιρειών 3)Κοινοπραξιών των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 4) Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων.
      Η αναγκαστική τους μετατροπή σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ) ή σε διαφορετική περίπτωση η διάλυση τους οδηγούν τον Κλάδο μας σε αφανισμό, σε μια εποχή με μεγάλη ανεργία και με έντονα κοινωνικά προβλήματα ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια όπου απασχολείται το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων στις ΑΣΟ.

       Δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρόβλεψη για τους εργαζόμενους σε Οργανώσεις που θα οδηγηθούν σε εκκαθάριση, τί θα γίνουν θα προστεθούν στην μεγάλη λίστα των μακροχρόνιων ανέργων;
   Διατάξεις αναγκαστικών μετατροπών και εκκαθαρίσεων εκτός του ότι είναι αντισυνεταιριστικές θα κριθούν και αντισυνταγματικές και θα μετατρέψουν την ελληνική αγροτική περιφέρεια σε ένα απέραντο δικαστήριο μεγάλης διάρκειας και μεγάλου οικονομικού κόστους(ο Νόμος 1541/1985 που είχε ανάλογες αναγκαστικές διατάξεις ποτέ δεν εφαρμόστηκε και καταργήθηκε).
Θέση μας είναι η μετατροπή και οι συγχωνεύσεις να έχουν δυνητικό χαρακτήρα κάτι που είναι σύμφωνο με τις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές (Εθελοντική και Ελεύθερη Συμμετοχή, Αυτονομία ,Ανεξαρτησία  και Συνεργασία μεταξύ των Συνεταιρισμών ) και να δοθούν κίνητρα στην κατεύθυνση λειτουργίας Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (κατά προϊόν) σε επίπεδο Νομού ή και Περιφέρειας.
Η απαξίωση του Αγροτικού Συνεταιριστικού χώρου έχει άμεσο αντίκτυπο στην απασχόληση των εργαζομένων όπου πολλοί είναι απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχει αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον.
Υπάρχει ανάγκη να ληφθούν  Νομοθετικά μέτρα που θα προστατεύσουν τους εργαζόμενους στον Κλάδο.
Πρώτο μέτρο που θα ανακούφιζε τον χώρο μας θα ήταν η παράταση μέχρι το 2018 της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος όπως προβλεπόταν στο καταστατικό του Ταμείου μας(απόλυση, λόγω οικονομικών προβλημάτων των Οργανώσεων) και καταργήθηκε με τον  Νόμο (3655/2008). Να σημειωθεί ότι μέχρι το 2018 καταβάλλουμε αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ.
Δεύτερο μέτρο πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να προσμετρούνται στη θεμελίωση του παραπάνω συνταξιοδοτικού δικαιώματος όλοι οι πλασματικοί χρόνοι που προβλέπονται στο Νόμο 3863/2010 (στρατιωτική θητεία, ανεργία, ασθένεια, σπουδές, παιδιά κτλ.) έτσι ώστε εργαζόμενοι με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα να  μη βρεθούν στο δρόμο από το κλείσιμο Οργανώσεων.


Β) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο 7 (ΠΑΣΕΓΕΣ)
1) Παράγραφος 2 στ΄ να διατυπωθεί ως εξής: Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μετέχει στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας που αφορούν στο προσωπικό των  Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων(ΑΕΣ).
2) Στην παράγραφο 7 να προστεθεί : στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχει επιπλέον εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων (ΟΣΕΓΟ) που έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ μόνο όταν συζητιούνται θέματα εργατικά . Στα υπόλοιπα θέματα συμμετέχει άνευ ψήφου.

Άρθρο 20 (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΑΣ κτλ.)
Στη παράγραφο 9 να διατυπωθεί ως εξής: Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, στις ΕΑΣ, στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, στις ΚΕΣΕ και στις ΚΑΣΟ, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραγράφων 1,2,3,4,5, και 6 του παρόντος άρθρου.

Προσθήκη Νέου Άρθρου :
Όπου θα ρυθμίζεται η παράταση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η αναγνώριση πλασματικού χρόνου όπως αναφέρονται παραπάνω.

                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                  Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο    ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗΣ                         ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΣΗΣ

 

Κυριακή
19
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.16
Δύση: 19.29
Πανσέληνος
Κυριακή του Παραλύτου, Πατρικίου Προύσης, Μενάνδρου, Πολυαίνου και Φιλεταίρου, Θεοτίμης