ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τρίτη, 03 Απρίλιος 2012 09:19

Αριθμ. Πρωτ: 71                                                                      Αθήνα 3/4/2012

Συναδέλφισσες, οι
Κατόπιν τηλεφωνικών κυρίως ,επικοινωνιών με μέλη των σωματείων μας, από διάφορα μέρη της Ελλάδας, πληροφορηθήκαμε ότι διάφορες οργανώσεις (ΑΣΟ), εκμεταλλευόμενες την περιρρέουσα ατμόσφαιρα περί τροποποιήσεων στο καθεστώς των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων γενικώς , και προφανώς τελώντας σε ακούσια ή «εκούσια» άγνοια  των νέων ρυθμίσεων και του τρόπου και χρόνου εφαρμογής τους  , προτίθενται να προβούν σε μειώσεις βασικών μισθών και αφαίρεση επιδομάτων , σε σχέση με αυτά που καθορίζει η από 16/12/2010 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας .

Σας ενημερώνουμε ότι οι συγκεκριμένες αυτές ενέργειες, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του νόμου, δεδομένου ότι :
α) Σύμφωνα με την 6η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε την 28/2/2012 , σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 , και συγκεκριμένα το άρθρο 4 περ. Β αυτής,  προβλέπεται ρητά ότι οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί μέχρι την 14/2/2012 ισχύουν για ένα τρίμηνο, δηλαδή μέχρι την 14/5/2012!!
β) Ούτως ή άλλως , έχει από Φεβρουάριο του 2012 ξεκινήσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την ΠΑΣΕΓΕΣ για τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας  και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  
 Ως εκ τούτου κάθε μονομερής αλλαγή των κανονιστικών όρων της ΣΣΕ της 16/12/2010 εφόσον λάβει χώρα πριν την 14/5/2012 συνιστά παραβίαση του νόμου και επισύρει τις προβλεπόμενες έννομες συνέπειες , αφού ρητά προβλέπεται ότι μέχρι 14/5/2012 ισχύουν και εφαρμόζονται το σύνολο των κανονιστικών όρων της από 16/12/2010 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.


                                              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                              Μ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ                          Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

 

Δευτέρα
20
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.29
Σελήνη
17 ημερών
Θαλελλαίου, Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ οσίων, Ανακομιδή και μετακομιδή λειψάνου του αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας