Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Τετάρτη, 09 Μάιος 2012 09:37

Η απαράδεκτη και προσβλητική πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ για το νέο μας μισθολόγιο.


ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΣΕ ΠΑΣΕΓΕΣ-ΟΣΕΓΟ
 
 
Η ΠΑΣΕΓΕΣ στις 9.2.2012 προέβη σε καταγγελία της κλαδικής ΣΣΕ του προσωπικού των ΑΣΟ. Προηγουμένως, με την από 391/16.6.2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε να προτείνει στις επερχόμενες συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας κλαδικής ΣΣΕ την εναρμόνιση της κλαδικής της ΣΣΕ  με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 
Κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων με την ΟΣΕΓΟ, που ακολούθησαν την καταγγελία της ΣΣΕ και αφού άκουσε τις απόψεις της ΟΣΕΓΟ αλλά και των εκπροσώπων των μελών της προτείνει τα ακόλουθα:

1. Υπογραφή νέας κλαδικής ΣΣΕ με χρονική διάρκεια ισχύος το ένα (1) έτος.
 
2. Πεδίο εφαρμογής της ΣΣΕ
 
Στην κλαδική ΣΣΕ, υπάγονται, όλοι οι κλάδοι των εργαζομένων στις ΣΑΟ (άρθρο 7 παρ. 2, ν.4015/2011) με νόμιμη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4046/2012 και της ΠΥΣ 6/28.02.12. Η ΣΣΕ, δεν καταλαμβάνει τους εργατοτεχνίτες, τους εποχικούς υπαλλήλους και τους εργαζόμενους με απλή εργασιακή σχέση, για τους οποίους, εφαρμόζεται η ΕΓ.ΣΣΕ.
 
3. Βασικοί μισθοί
 
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού της παρ. 2 διαμορφώνεται από την έναρξη ισχύος της νέας ΣΣΕ,  σύμφωνα με τον βασικό μισθό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας του προσωπικού μέσης και ανωτέρας εκπαίδευσης, μειωμένο, σε ποσοστό 13%. Στο βασικό αυτό μισθό προστίθεται επίδομα ωρίμανσης σε ποσοστό 10%, ανά τριετία, και μέχρι τρεις τριετίες,  η οποία υπολογίζεται επί του βασικού μισθού, όπως έχει διαμορφωθεί την αμέσως προηγούμενη τριετία.
 
(Οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη της ισχύουσας ΣΣΕ, προς τα ανωτέρω, καταργείται).
 
4. Οι διατάξεις της ισχύουσας ΣΣΕ, που αφορούν στο επίδομα τέκνων, επίδομα σπουδών, επίδομα επικίνδυνης εργασίας, διατηρούνται και υπολογίζονται επί του βασικού μισθού όπως έχει διαμορφωθεί, ανωτέρω στην παρ. 3.
 
5. Όλες οι λοιπές διατάξεις της ισχύουσας ΣΣΕ καταργούνται. Η αποζημίωση των εξερχομένων καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι διατάξεις που ισχύουν για τα επιδόματα και άδειες των άρθρων 16 (Άδεια γάμου, μητρότητας – τοκετού, γονική μέριμνα), 17 (Εκτός έδρας εργασία), 18 (Χιλιομετρική αποζημίωση), 19 (Φοιτητική – σπουδαστική άδεια), 20 (Εκπαιδευτική άδεια), 21 (Συνδικαλιστική άδεια), 22 (Άδεια ασθενείας – άδεια αιμοδοσίας), 23 (Ειδική άδεια των Οργάνων της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης), 26 (Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα), 27 (Επίδομα Αδείας), 28 (Ειδικοί όροι καταβολής Επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα), 29 (Ασφάλιση έναντι θανάτων και ατυχημάτων -υπό διαπραγμάτευση-) διατηρούνται, εφόσον δεν καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και συνεχίζουν να χορηγούνται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών. 

 

Δευτέρα
20
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.29
Σελήνη
17 ημερών
Θαλελλαίου, Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ οσίων, Ανακομιδή και μετακομιδή λειψάνου του αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας