ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2012 12:02

Αριθμ. Πρωτ:235                                                                                    Αθήνα 17/10/12

Προς:
Σωματεία – Μέλη ΟΣΕΓΟ
Έδρες τους

Συνάδελφοι,

 Η Ομοσπονδία μας παρενέβη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταστρατήγηση εκ μέρους πολλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της παρ.9, αρθ.19 του Ν.4015/11 για την αυτοδίκαιη μεταφορά των εργαζομένων στα νέα σχήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου Νόμου.
 Ο Υπουργός Γεωργίας εξέδωσε  το υπ΄αριθμ 10754/1-10-12 σχετικό έγγραφο που σας κοινοποιούμε για ενημέρωση σας.
 

Συνάδελφοι, έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει την δημιουργία «παραμάγαζων» χωρίς καμία ανάληψη υποχρεώσεων για τους ήδη εργαζόμενους με στόχο την οικειοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.
 Καλούμε τα Σωματεία να καταγγέλλουν κάθε παράβαση της εφαρμογής του Ν.4015/11 και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία να διεκδικούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

  
                                                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ       ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
         ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                              Αθήνα  1/10/2012
                                                                                              Αριθ. Πρωτ. 10754      

                                                                           ΠΡΟΣ:  Διοίκηση  ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ
                                                                                       Αρκαδίας 26 & Μεσογείων
                                                                                       Αθήνα 11526


                                                                            ΚΟΙΝ.: Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.
                                                                                        Καρόλου 28
                                                                                        Αθήνα 10437

Θέμα: Μεταφορά προσωπικού  των Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Με τις διατάξεις  της παραγράφου 9 του  άρθρου 19 ν.4015/2011 προβλέπεται  η μεταφορά του    προσωπικού  των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ  και  Συνεταιριστικών Εταιριών  στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα   προκύψουν από τη μετατροπή,  κατά τις διατάξεις  του ως άνω άρθρου. Για τις περιπτώσεις των   ΣΑΟ που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο  και παύουν να λειτουργούν, προβλέπεται η κατά προτεραιότητα απορρόφηση  των  εργαζόμενων,  από άλλες ενεργές    ΣΑΟ.

  Κατά τη συνάντηση  που είχαμε,   η    Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΣΕΓΟ), αλλά και με   το υποβληθέν  υπόμνημά της, αγωνιώντας για το εργασιακό   μέλλον των μελών της,   κατήγγειλε  μη εφαρμογή των  ανωτέρω διατάξεων, αναφέροντας ακριβώς: «……5)Αυθαίρετη εφαρμογή  των διατάξεων του νόμου  από τους αιρετούς  με αποτέλεσμα να  κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο πολλοί εργαζόμενοι σε Οργανώσεις που ‘εντέχνως’  τις οδηγούν σε εκκαθάριση δημιουργώντας νέα νομικά πρόσωπα  που θα αναλάβουν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων  χωρίς καμία μέριμνα για τους ήδη υπάρχοντες εργαζόμενους . 6) καταστρατήγηση  της παρ. 9 του αρ.19 του νόμου Ν.4015/11 για την αυτοδίκαιη μεταφορά  των εργαζομένων στα νέα σχήματα  που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου.. ….» 

Με το από 21-8-2012 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου, επιβεβαίωσε την καταγγελία  των εργαζομένων,  για μη τήρηση των διατάξεων του νόμου από τις Οργανώσεις.

   Επειδή, πέραν της  υποχρέωσης τήρησης των οριζομένων στις διατάξεις   του νόμου,  το προσωπικό,   με την εμπειρία και την εξειδίκευσή του, κρίνεται  απαραίτητο για τη συνέχιση της    ομαλής  λειτουργίας     των συνεταιριστικών οργανώσεων, παρακαλούμε, να ενημερώσετε τις  Οργανώσεις  μέλη σας:

 να  τηρούν τη νομιμότητα  κατά τη διαδικασία της μετατροπής του άρθρου 19 του νόμου,   η οποία συνίσταται, μεταξύ  άλλων ,  στην αυτοδίκαιη μεταφορά, του υπηρετούντος  προσωπικού  στις  Σ.Α.Ο.  που θα προκύψουν,
 να τηρούν τις  αρχές  της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4015/2011, ιδίως όσον αφορά την τήρηση των όρων νόμιμης λειτουργίας των ΑΣ που λαμβάνονται υπόψη για την καταχώρισή τους στο Μητρώο,

     γνωρίζοντάς μας, παράλληλα, ποιες είναι  οι  Οργανώσεις   που δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις  της παρ. 9 του άρθρου 19 του νόμου 4015/2011.


                                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
    
                                                                           
                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ  
 
 


 

 

Κυριακή
21
Απριλίου
2019
Ανατ.: 05.47
Δύση: 19.04
Σελήνη
17 ημερών
Κυριακή των Βαΐων, Ιανουαρίου ιερομάρτυρος