ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2012 12:18

Αριθμ. Πρωτ:242                                                                                    Αθήνα 24/10/12

Προς:
Σωματεία – Μέλη ΟΣΕΓΟ
Έδρες τους

Συνάδελφοι,

      Με το άρθρο 5 παρ. 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 6/2012 ορίστηκε ότι οι συμβάσεις εργασίας που λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, θεωρούνται από 14-2-2012 ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και καταγγέλλονται κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920. Με την παράγραφο 2 ορίστηκε ότι από την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι προβλεπόμενοι από πάσης φύσεως κανονιστικές πηγές όροι, οι οποίοι υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας, παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας, ή προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων. 

      Πέραν των πολλαπλών ζητημάτων αντισυνταγματικότητας, που τίθενται από την ως άνω ΠΥΣ - η ακύρωση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη δικάσιμο της 2-11-2011, ενώ ήδη έχει κριθεί παρεμπιπτόντως αντισυνταγματική από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής (αρ. αποφ. 24/2012) και το Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας (αρ. αποφ. 191/2012) -  σημειώνονται τα ακόλουθα:
    Ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού των ΑΣΟ και της ΠΑΣΕΓΕΣ, κυρωθείς με την υπ’αριθ. 52800/2-10-2006  ΚΥΑ των Υφυπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα το Τρίτο Μέρος αυτού (Πειθαρχικό Δίκαιο – Πειθαρχικά Αδικήματα) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει μια de facto μονιμότητα, ούτως ώστε να θεωρηθεί καταργημένος σύμφωνα με την ως άνω ΠΥΣ. Σκοπός της προβλεπόμενης διαδικασίας είναι ο εξορθολογισμός των λειτουργιών που σχετίζονται με την απόλυση και τον πειθαρχικό κολασμό των εργαζομένων. Ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΥΣ. Εξάλλου, στη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου η πρόβλεψη ότι αυτή θα καταγγέλλεται μόνο για σπουδαίο λόγο είναι απολύτως νόμιμη.
    Η Ομοσπονδία δεν αποδέχεται τη θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς το θέμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως αυτή εκφράστηκε στο υπ’ αριθ. 596/63369 έγγραφό του της 27-6-2012 και έχει  ήδη κοινοποιήσει εγγράφως τις θέσεις της στο Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, καθ’ ύλην αρμόδια σύμφωνα με το Σύνταγμα για την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων της ΠΥΣ 6/2012 είναι τα δικαστήρια και όχι η εκτελεστική εξουσία.
    Επομένως, για την ΟΣΕΓΟ το Πειθαρχικό Δίκαιο του Κανονισμού εξακολουθεί να υφίσταται αμετάβλητο. Σε περίπτωση απόλυσης χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν την Ομοσπονδία, ούτως ώστε να διεκδικούν από κοινού τα δικαιώματά τους στα αρμόδια δικαστήρια.


   
                                                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


               ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ       ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 

 

Δευτέρα
20
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.29
Σελήνη
17 ημερών
Θαλελλαίου, Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ οσίων, Ανακομιδή και μετακομιδή λειψάνου του αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας