Αριθμ. Πρωτ.  31                                                        Αθήνα 11/2/09

Προς:
Τα Σωματεία-Μέλη ΟΣΕΓΟ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Θέμα: Όρια ασφαλιστέων αποδοχών

Συνάδελφοι,
  Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την Ομοσπονδία μας για τα ανώτατα και κατώτατα όρια ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύουν μετά την υπογραφή της ΣΣΕ για τα έτη 2008 & 2009 σας γνωρίζουμε ότι έχουν διαμορφωθεί ως εξής:


ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΕΧΡΙ 31/12/1992)

Α) Κλάδος κύριας Σύνταξης

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
1) Από 1/1/2008-31/8/2008 2.083,41€
2)   «    1/9/2008-31/12/2008 2.150,08€
3)   «    1/1/2009-31/8/2009 2.203,83€
4)   «    1/9/2009-31/12/2009 2.291,98€
 Κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
1) Από 1/1/2008-31/8/2008 800,38€
2)   «    1/9/2008-31/12/2008 825,99€
3)   «    1/1/2009-31/8/2009 846,64€
4)   «    1/9/2009-31/12/2009 880,51€

Β) Κλάδος Ασθενείας

1) Από 1/1/2008-30/9/2008 2.384,50€
2)   «    1/10/2008-31/12/2008 2.432,25€

 

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΑΠΟ 1/1/93)

Κλάδος κύριας σύνταξης και ασθενείας

1) Από 1/1/2008-30/9/2008 5.438,00€
2)   «    1/10/2008-31/12/2008 5.546,80€

Για το έτος 2009 θα σας ενημερώσουμε αργότερα γιατί δεν έχουν καθοριστεί καθοριστεί ακόμα τα όρια.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ   

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΣΗΣ


 

                     

                

 

Δευτέρα
18
Φεβρουαρίου
2019
Ανατ.: 07.15
Δύση: 18.05
Πανσέληνος
Λέοντος Ρώμης, Αγαπητού

|