Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΟΣΕΓΟ Κου ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ΣΤΙΣ 26/11/09
Παρασκευή, 18 Δεκέμβριος 2009 11:23

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης, των διεθνών ανακατατάξεων, της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και τον ολοένα εντεινόμενο ανταγωνισμό επιβάλλεται να δούμε τον ρόλο που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν οι Συνεταιρισμοί.
 Πρέπει να γίνει κατανοητό απ΄όλους όμως ότι σήμερα τίποτα δεν είναι όπως χθές και δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια για πειραματισμούς, παλινωδίες και ασάφειες στο ρόλο του συνεταιριστικού κινήματος.
 Οι συνεταιρισμοί είναι οικονομικές οργανώσεις των αγροτών (επιχειρήσεις) που λειτουργούν μέσα σε συνθήκες αυξανόμενου (και πολλές φορές αθέμιτου) ανταγωνισμού και πρέπει να πετύχουν στον οικονομικό τους ρόλο, έτσι ώστε να μπορέσουν άμεσα ή έμμεσα να βελτιώσουν την θέση του αγρότη-μέλους και κατ΄επέκταση να προσφέρουν στην εθνική μας οικονομία και κοινωνία.
Σήμερα τα «σημεία των καιρών» επιβάλλουν ώστε οι συνεταιρισμοί να μετατραπούν σε υγιείς, βιώσιμες , αποτελεσματικές και σύγχρονες μονάδες, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά για το οικονομικό όφελος των αγροτών-μελών τους, για να μπορούν να είναι για τον απλό αγρότη εργαλείο και μοχλός στήριξης του εισοδήματός του, ενημέρωσης και εκπαίδευσής του.
 Από δω και πέρα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό, ότι ο κοινωνικός ρόλος των συνεταιρισμών θα προκύψει όταν έχουν ως γνώμονα καθαρά οικονομικά κριτήρια λειτουργίας.
 Στόχος των Συνεταιρισμών δεν είναι ο αγροτικός συνδικαλισμός ή η ενασχόλησή τους με τα επαγγελματικά ζητήματα των αγροτών. Στο βαθμό που υπάρχει αυτό το κενό εκ των πραγμάτων καλύπτεται από τους συνεταιρισμούς. Όμως αν δεν ξεπεραστεί στην πράξη αυτή η σύγχυση , θα συνεχίσουν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία όλων των αγροτικών στελεχών.
 Βέβαια για να γίνει πιο αποτελεσματικός ο ρόλος των Συνεταιρισμών είναι επιτακτική ανάγκη να ξεπεραστούν ορισμένες αδυναμίες που κατά το παρελθόν συνέβαλλαν στο να περιοριστεί αυτός ο ρόλος. Οι βασικότερες από τις αδυναμίες αυτές είναι:

1.Ριζική αναδιάρθρωση του Συνεταιριστικού Κινήματος 
 Ξεκαθάρισμα μελών έτσι ώστε στο Συνεταιρισμό να μείνουν μόνο τα ενεργά μέλη και όχι εκείνα που σήμερα υπάρχουν για να διαμορφώνουν εκλογικά αποτελέσματα.
 Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο συγχωνεύσεως ανενεργών στα όρια του Δήμου.
 Σε δευτεροβάθμιο, μία Ένωση ανά Νομό.
 Κλαδικοί πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί σε επίπεδο Νομού ή και σε επίπεδο περιφέρειας.
Οι συγχωνεύσεις και οι συνεργασίες των συνεταιρισμών και η κλαδική οργάνωσή τους θα δημιουργήσουν την ανάγκη ανάπτυξης:
  Μεταποιητικών μονάδων που οι παραγωγοί μέλη τους την εφοδιάζουν με πρώτη ύλη
 Συνεταιριστικών δικτύων διανομών
 Συνεταιριστικών Εταιρειών εφοδιασμού
 Συνεταιριστικών υπηρεσιών
Για να μπορούν να δώσουν στους παραγωγούς μέλη τους
 Τεχνική υποστήριξη – πληροφόρηση
 Εφόδια
 Υψηλή προστιθέμενη αξία στους παραγωγούς μέλη τους
Τα κίνητρα για τις συγχωνεύσεις και τις συνεργασίες των Συνεταιρισμών πρέπει να είναι ισχυρά και ελκυστικά έτσι ώστε να συμπαρασύρουν νοσηρές καταστάσεις, εσφαλμένες αντιλήψεις, τοπικές φιλοδοξίες και ριζωμένες νοοτροπίες.
2.Έλλειψη ιδίων κεφαλαίων
Σε μια εποχή, που το κόστος του χρήματος δεν μπορεί να παραγνωρίζεται σαν συντελεστής κόστους, οι συνεταιρισμοί σήμερα (τα μέλη τους) πρέπει να αντιληφθούν ότι η διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων είναι κρίσιμη παράμετρος στη διαμόρφωση της βιωσιμότητάς τους.
3.Διοικητική επάρκεια
Η διοικητική επάρκεια σε ένα περιβάλλον σύνθετο και ανταγωνιστικό, αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της επιτυχίας των οικονομικών οργανώσεων.
Γι΄αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις προσέλκυσης νέων και ικανών στελεχών, που θα διοικήσουν τους συνεταιρισμούς.
4.Θεσμική παρέμβαση
Με νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης που είναι αναγκαία να υπάρξει για το Συνεταιριστικό Κίνημα, αλλά και για τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας του ως συλλογικού οικονομικού θεσμού. Επίλυση επίσης εκκρεμοτήτων που χρονίζουν για την εξασφάλιση και στο Συνεταιριστικό Κίνημα ισότιμων και δίκαιων όρων οικονομικού και επιχειρηματικού ανταγωνισμού.
• Φορολογικό καθεστώς
• Επενδύσεις
• Συμμετοχή σε κοινωνικά και εθνικά προγράμματα
5.Ενίσχυση της συνεταιριστικής ταυτότητας
Πρέπει να είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και οι καταναλωτές να πειστούν ότι η Συνεταιριστική Οργάνωση πράγματι συνεργάζεται στενά με τους αγρότες μέλη τους, τους καθοδηγεί στην παραγωγή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων τηρώντας ορθές καλλιεργητικές πρακτικές που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και συμβάλλουν στην διατήρηση των φυσικών πόρων.
6.Εργαζόμενοι και στελέχη των Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Ένας από τους βασικότερους συντελεστές επιτυχούς παρουσίας μιας Συνεταιριστικής επιχείρησης στο νέο περιβάλλον είναι οι εργαζόμενοι σ΄ αυτές .
Η σύγκλιση των στόχων του αγρότη-παραγωγού , του συνεταιριστή-επιχειρηματία και του εργαζόμενου στη Συνεταιριστική οργάνωση αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα που πρέπει από κοινού να αναζητηθεί, να κατοχυρωθεί, για να κεφαλαιοποιηθεί οικονομικά, εργασιακά , και κοινωνικά. Ο καθορισμός των διακριτών ευθυνών, δεν ανατρέπει σε καμία περίπτωση την αλληλέγγυα κοινή δράση. Αντίθετα η κοινή δράση και η προώθηση του κοινού στόχου, δεν πρέπει και δεν μπορεί να ανατρέπει την διακριτή ευθύνη του κάθε συντελεστή αυτής της παραγωγικής διαδικασίας.
7.Τέλος σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των Συνεταιρισμών σε όλη την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
Λόγω της μεγάλης ποικιλίας όμως των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τους Συνεταιρισμούς, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθετότερες νομοθετικές λύσεις για την διευκόλυνση των συνεταιριστικών συνεργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Δευτέρα
20
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.29
Σελήνη
17 ημερών
Θαλελλαίου, Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ οσίων, Ανακομιδή και μετακομιδή λειψάνου του αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας