Αριθμ. Πρωτ.: 40                                                                      Αθήνα 22/2/2011


Προς:
Τα Σωματεία Εργαζομένων
στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Συναδέλφισσες, οι
 Μετά την ψήφιση του Ν. 3863/2010 και σε συνδυασμό με τον Ν.3655/2008 και σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας( αρ.πρωτ. Φ10023/27472/2123/25-1-2011) για την συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά ασφαλισμένων στο πρώην ταμείο μας (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) έχουμε τα παρακάτω:

1) Για τις μητέρες ασφαλισμένες από 1/1/1983 μέχρι και 31/12/1992 ισχύει ο παρακάτω πίνακας

 ΕΤΟΣ        ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

           ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

                 ΠΛΗΡΗΣ

 ΜΕΙΩΜΕΝΗ
    2010             25                    50 
    2011             25                    52         50
    2012             25                    55         53
    2013             25                    65         60

Βασική προϋπόθεση είναι με την συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης να έχουν ανήλικο ή ανίκανο παιδί.
Με τις παραπάνω προϋποθέσεις συνταξιοδοτούνται και οι χήροι πατέρες.
2) Μητέρες που έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31/12/1992 και έως 31/12/2010 έχουν τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και με την προϋπόθεση ότι κατά την συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης είχαν ανήλικο παιδί, κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη και με την συμπλήρωση του 50ου έτους για μειωμένη σύνταξη χωρίς να εξετάζετε αν κατά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υπάρχει ανήλικο παιδί.
Από 1/1/2011 για όσες μητέρες που έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31/12/1992 συμπληρώνουν 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχουν ανήλικο παιδί ισχύουν τα παρακάτω:

2011-        57ο έτος για πλήρη -   52ο έτος για μειωμένη
2012-        60ο έτος για πλήρη –   55ο έτος για μειωμένη
2013 και μετά – 65ο έτος για πλήρη - 60ο έτος για μειωμένη

Σημειώνετε  ότι με τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτούνται και οι χήροι πατέρες ανηλίκων.   

                                                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗΣ                                        ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΣΗΣ

 

Δευτέρα
18
Φεβρουαρίου
2019
Ανατ.: 07.15
Δύση: 18.05
Πανσέληνος
Λέοντος Ρώμης, Αγαπητού

|