ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑΡΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΥΣΟ
Τετάρτη, 27 Ιανουάριος 2016 11:36

ΘΕΜΑ:Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας και λοιπών πλασματικών χρόνων ασφάλισης των παλαιών ασφαλισμένων στο ΤΑΥΣΟ.

 

Προκριματικά διευκρινίζεται ότι παλαιός ασφαλισμένος είναι όποιος έχει υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση έως και 31.12.1992. Περαιτέρω, θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Κατοχυρωμένο δικαίωμα, δε, είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, όσοι κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2010, μπορούν να αναγνωρίσουν συγκεκριμένα το χρόνο στρατιωτικής θητείας πάντοτε και χωρίς ηλικιακό περιορισμό για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Αντιθέτως, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος αυτός για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα πρέπει ο αιτών την αναγνώριση να έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του.

Για όσους κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής, υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης των κάτωθι πλασματικών χρόνων, με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικότερες προϋποθέσεις:

α)του χρόνου στρατιωτικής θητείας,

β)των ετών σπουδών,

γ)των κενών διαστημάτων ασφάλισης, μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση,

δ)του χρόνου απεργίας,

ε)του χρόνου μαθητείας,

στ)του χρόνου παιδιών,

ζ)του χρόνου επιδότησης λόγω ασθενείας και λόγω τακτικής ανεργίας,

η)του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας,

θ)του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (έως 2 έτη).

            Σημειώνεται, επίσης, ότι ο συνολικός χρόνος, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης είναι:

ι)μέχρι 4 έτη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στρατιωτικής θητείας, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2011,

ιι)μέχρι 5 έτη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στρατιωτικής θητείας, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2012,

ιιι)μέχρι 6 έτη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στρατιωτικής θητείας, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2013,

ιν)μέχρι 7 έτη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στρατιωτικής θητείας, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2014 και εφεξής.

Τέλος, επισημαίνουμε την ύπαρξη πρόβλεψης αναφορικά με τους ασφαλισμένους, οι οποίοι κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις, όπως είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν, μέχρι 31.12.2010 και επιθυμούσαν να αναγνωρίσουν το χρόνο στρατιωτικής θητείας, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση αναγνώρισης έως 31.12.2013. Συνεπώς, καλούνται οι ασφαλισμένοι που τυχόν δεν έχουν προβεί στην υποβολή της σχετικής αίτησης αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας έως 31.12.2013 και επιθυμούν τούτο, να έρθουν σε επαφή με το αρμόδιο τμήμα του φορέα ασφάλισής τους προκειμένου να είναι ασφαλείς ως προς τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου αυτού για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν, μέχρι 31.12.2010.  

 

 

Τρίτη
21
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.30
Σελήνη
17 ημερών
Κωνσταντίνου και Ελένης, Παχωμίου οσιομάρτυρος