ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61 ΠΑΡ. 17 Ν. 4277/1-8-2014
Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2017 10:10

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ)   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61  ΠΑΡ. 17 Ν. 4277/1-8-2014

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ 17 του Ν. 4277/1-8-2014 , μετά από συνεχόμενους αγώνες της ομοσπονδίας μας, αποκαταστάθηκε  η αδικία σε βάρος των ασφαλισμένων μας, που είχε ανακύψει με την εγκύκλιο του ΙΚΑ με αριθμό  ΙΚΑ- ΤΟΟ/530/5/1-8-2012 η οποία  αντιμετώπιζε ως νέους εργαζομένους όσους υπαλλήλους των συνεταιριστικών οργανώσεων δεν είχαν ενεργή εργασιακή σχέση σε συνεταιριστική οργάνωση την 31/7/2007 και αποκτούσαν τέτοια εργασιακή σχέση μετά την 1/8/2007.

 

Με την με αριθμό 328/19-12-2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο οποίο απευθύνθηκε σχετικό ερώτημα για την ερμηνεία της ανωτέρω διατάξεως και την οποία γνωμοδότηση  η Διοίκηση του ΙΚΑ αποδέχθηκε πλήρως, όπως  με το από 10/2/2017 και με αριθμό  Τ01/48/73 έγγραφο  ήδη έχει ενημερώσει και το Πρώην Ταμείο μας, επιλύθηκε οριστικά και αμετάκλητο το θέμα αυτό και έγινε πλήρως αποδεκτή η ερμηνεία που εξαρχής η Ομοσπονδία μας είχε αποδώσει και συγκεκριμένα:

Ο  Ασφαλισμένος του πρώην Ταμείου μας (ΤΣΕΑΠΓΣΟ), ο οποίος είχε με αυτό ασφαλιστική σχέση οποτεδήποτε πριν  την 31/7/2007 και απασχολήθηκε μετά την 1/8/2007 εκ νέου  είτε συνεχώς είτε ως τελευταία απασχόληση προ της αιτήσεως συνταξιοδότησής του σε συνεταιριστική οργάνωση, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ), χωρίς να ενδιαφέρει εάν δεν ήταν στις 31/7/2007 εργαζόμενος σε συνεταιριστική οργάνωση ή εάν στο μεσοδιάστημα απασχολήθηκε και σε εργασίες που δημιουργούσαν ασφαλιστικό δεσμό με άλλο ασφαλιστικό φορέα

Με βάσει την ερμηνεία αυτή θα επιλυθούν όπως ρητά προβλέπεται στο ανωτέρω έγγραφο και κάθε εκκρεμής σε οποιοδήποτε στάδιο υπόθεση ασφαλισμένου του Πρώην Ταμείου Μας.

 

Κυριακή
16
Ιουνίου
2019
Ανατ.: 05.06
Δύση: 19.47
Σελήνη
14 ημερών
Πεντηκοστή, Τύχωνος επισκόπου Αμαθούντος Κύπρου