ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2011 10:24

Αριθμ. Πρωτ. 11                                                               Αθήνα    18/1/2011


                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43ουΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΕΓΟ
Προς:
Όλους τους Συνδέσμους, Συλλόγους και
γενικά  τα Σωματεία μέλη της ΟΣΕΓΟ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Συνδέλφισσες, οι,
  Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΓΟ υπ’ αριθμ. 351/18.1.2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και σε συνδυασμό με την ισχύουσα για τα επαγγελματικά Σωματεία των εργαζομένων νομοθεσία:

                                                             Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι

 Το 43ο Τακτικό Γενικό Συνέδριο των μελών της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΣΕΓΟ) που θα συνέλθει στις 10 Μάρτη 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 4 μ.μ. και θα συνεχιστεί και την επόμενη ημέρα 11 Μάρτη  ημέρα Παρασκευή  (μετά την λήξη των εργασιών  οι σύνεδροι θα μπορούν να αποχωρούν), στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «ATHENS IMPERIAL» διεύθυνση: Αχιλλέως & Μεγ. Αλεξάνδρου (Πλατεία Καραϊσκάκη-Μεταξουργείο).   Γι’ αυτό παρακαλούνται τα Σωματεία μέλη της ΟΣΕΓΟ ( Σύνδεσμοι, Σύλλογοι και γενικά Σωματεία Εργαζομένων που υπηρετούν στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Κοινοπραξίες και Συνεταιριστικές Εταιρείες) να προσέλθουν με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και να πάρουν μέρος στο πιο πάνω συγκαλούμενο  43ο    Πανελλαδικό Συνέδριο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                               ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                                                    ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ (ΠΕΜΠΤΗ)

1. Συγκρότηση Συνεδρίου (διαπίστωση απαρτίας, εκλογή Προέδρου,            Αντιπροέδρου, Γραμματέα και 3 ψηφολεκτών).
2. Εκλογή τετραμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Κήρυξη έναρξης εργασιών Συνεδρίου
4. Έκθεση δράσης της Διοίκησης, λογοδοσία στις πράξεις και ενέργειές της και γενικά Διοικητικός Απολογισμός- Προγραμματισμός.

                                               ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

5. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού (ταμειακή λογοδοσία), ανακοίνωση Ισολογισμού 31/12/2009
6. Έκθεση δράσης της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
7. Ανακοίνωση έκθεσης ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της Διοικητικής, Οικονομικής και Ταμειακής διαχείρισης της ΟΣΕΓΟ για το έτος 2009.
8. Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων 2011.
9.  Τοποθετήσεις Συνέδρων επί του Διοικητικού και Ταμειακού Απολογισμού.
Ψηφοφορία επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας της Διοίκησης, της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής  για τα έτος 2009 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη (διαχειριστική, διοικητική κ.λ.π.) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό αυτό διάστημα.
10. Τοποθετήσεις Συνέδρων.
11. Ψηφίσματα του Συνεδρίου.
12. Λήξη εργασιών του Συνεδρίου


Συνάδελφοι ,
  Οι αντιπρόσωποι που θα παραστούν στο Συνέδριο να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και το ατομικό τους  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του ΙΚΑ. Όσοι αντιπρόσωποι έχουν εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να το προσκομίσουν , οπότε δεν χρειάζεται το βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ. 
 Επίσης οι αντιπρόσωποι να εφοδιαστούν την 10/3/2011 από τα γραφεία της ΟΣΕΓΟ (Καρόλου 28 Πλ. Καραϊσκάκη 5ος όροφος)με την κάρτα Συνέδρου μέχρι τις 15 μ.μ.
 Σας γνωρίζουμε ότι το αργότερο δέκα ημέρες πριν το Συνέδριο πρέπει να περιέλθουν στην ΟΣΕΓΟ τα δικαιολογητικά εκλογής των αντιπροσώπων των Συνδέσμων εκείνων που πραγματοποίησαν αρχαιρεσίες μετά το προηγούμενο Συνέδριο, για σχετικό έλεγχο (Πρακτικό Αρχαιρεσιών για εκλογή αντιπροσώπων στην ΟΣΕΓΟ, βεβαίωση δικαστικού αντιπροσώπου που παρευρέθηκε, κατάσταση μητρώου μελών, πρακτικό αντιπροσώπευσης του Σωματείου σας στη ΓΣΕΕ, πρακτικό Εφορευτικής επιτροπής, διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου).
 Η ώρα έναρξης του Συνεδρίου 4μ.μ. πρέπει να τηρηθεί με κάθε ακρίβεια.
 Σύμφωνα με τον Συνδικαλιστικό Νόμο 1264/82 απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εξουσιοδοτήσεων. Στην περίπτωση που κάποιος αντιπρόσωπος δεν μπορεί να προσέλθει στο Συνέδριο, προκειμένου να έρθει ο αναπληρωματικός του, πρέπει να υποβάλλει παραίτηση ο τακτικός, η οποία είναι αμετάκλητη.
 Παρακαλούμε επίσης να συμφωνήσετε εγκαίρως τους λογαριασμούς οφειλών σας με το λογιστήριο της ΟΣΕΓΟ, γιατί τις τελευταίες ημέρες αυτό δεν θα είναι εύκολο. ΄Οσα  Σωματεία θα έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους μετά την 20/2/2011, να στείλουν δια μέσου των αντιπροσώπων τους γραμμάτιο είσπραξης της Τραπέζης, από την οποία θα φαίνεται ότι εξοφλήθη η οφειλή τους. Ταμειακώς εν τάξει θα θεωρηθούν όσοι Σύνδεσμοι θα έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους προς την ΟΣΕΓΟ, μέχρι 31/12/10. Στους υπολοίπους δεν θα επιτραπεί να λάβουν μέρος στο Συνέδριο.
 Το Δ.Σ. της ΟΣΕΓΟ αποφάσισε όπως τα έξοδα προσέλευσης και επιστροφής των αντιπροσώπων στο 43ο  Συνέδριο επιβαρύνουν τα Σωματεία (οδοιπορικά έξοδα). Η ΟΣΕΓΟ θα καλύψει τα έξοδα διανυκτέρευσης  των συνέδρων για μια βραδιά την 10/3/2011 και  δείπνο την 10/3/2011 και πρωϊνό και γεύμα την 11/3/2011.  Η πληρωμή του Ξενοδοχείου και των γευμάτων θα γίνει απευθείας από την ΟΣΕΓΟ. Παρακαλούνται οι Σύνδεσμοι να επικοινωνήσουν με την ΟΣΕΓΟ και να κλείσουν έγκαιρα δωμάτια, δηλώνοντας ότι θα συμμετέχουν στο Συνέδριο της ΟΣΕΓΟ.
 Τα Σωματεία  να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αντιπροσώπους τους να παραστούν στο Συνέδριο και παρακαλούμε να τους παραδοθεί από μια πρόσκληση .
 Στο συνέδριο καλούνται επίσης να παραβρεθούν και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων  για την καλύτερη ενημέρωση τους για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου μας.
 Σας ενημερώνουμε ότι τα οδοιπορικά και έξοδα διαμονής και διατροφής των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων θα βαρύνουν τα ίδια τα Σωματεία
.
 Η όλη οργάνωση του Συνεδρίου γίνεται από την Διοίκηση της ΟΣΕΓΟ σύμφωνα με το Καταστατικό, η οποία και καταρτίζει το πρόγραμμα και τον κανονισμό εργασιών του Συνεδρίου. Για κάθε απορία σας να απευθύνεστε στην ΟΣΕΓΟ.
                                                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς   


                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ
                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                       ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗΣ                  ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΣΗΣ

 

Τρίτη
21
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.30
Σελήνη
17 ημερών
Κωνσταντίνου και Ελένης, Παχωμίου οσιομάρτυρος