ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44ου ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΕΓΟ
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2011 09:18

Αριθμ. Πρωτ.   194                                                              Αθήνα    10/11/11


                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44ουΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΕΓΟ
Προς:
Όλους τους Συνδέσμους, Συλλόγους και
γενικά  τα Σωματεία μέλη της ΟΣΕΓΟ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Συνδέλφισσες, οι,
  Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΓΟ υπ’ αριθμ.357/10.11.2011  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και σε συνδυασμό με την ισχύουσα για τα επαγγελματικά Σωματεία των εργαζομένων νομοθεσία:

                                                     Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι

 Το 44ο Τακτικό Γενικό Συνέδριο των μελών της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΣΕΓΟ) που θα συνέλθει στις 12 Γενάρη 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 4 μ.μ. και θα συνεχιστεί τις δύο επόμενες ημέρες 13 και 14 Γενάρη 2012, ημέρες Παρασκευή και Σάββατο αντίστοιχα στην Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο “PORTO PALACE “ διεύθυνση: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 26 (περιοχή Σφαγεία) τηλ. 2310/504504. (Το ξενοδοχείο παρέχει δωρεάν PARKING).  Γι’ αυτό παρακαλούνται τα Σωματεία μέλη της ΟΣΕΓΟ ( Σύνδεσμοι, Σύλλογοι και γενικά Σωματεία Εργαζομένων που υπηρετούν στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Κοινοπραξίες και Συνεταιριστικές Εταιρείες) να προσέλθουν με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και να πάρουν μέρος στο πιο πάνω συγκαλούμενο  44ο   Πανελλαδικό Συνέδριο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                                 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                                                     ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ (ΠΕΜΠΤΗ)

1. Συγκρότηση Συνεδρίου (διαπίστωση απαρτίας, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και 3 ψηφολεκτών).
2. Εκλογή τετραμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Κήρυξη έναρξης εργασιών Συνεδρίου
4. Χαιρετισμός επισήμων.
5. Έκθεση δράσης της Διοίκησης, λογοδοσία στις πράξεις και ενέργειές της και γενικά Διοικητικός Απολογισμός- Προγραμματισμός.

                                             ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

6. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού (ταμειακή λογοδοσία), ανακοίνωση Ισολογισμού 2011.
7. Έκθεση δράσης της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας έτους  2011.
8. Ανακοίνωση έκθεσης ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της Διοικητικής, Οικονομικής και Ταμειακής διαχείρισης της ΟΣΕΓΟ για τo έτος 2011.
9. Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων 2012 και 2013.
10.  Τοποθετήσεις Συνέδρων επί του Διοικητικού και Ταμειακού Απολογισμού.
Ψηφοφορία επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας της Διοίκησης, της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής  για το έτος  2011 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη (διαχειριστική, διοικητική κ.λ.π.) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό αυτό διάστημα.
11. Τοποθετήσεις Συνέδρων.
12. Ψηφίσματα του Συνεδρίου.

                                                   ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ)

13. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Διοικούσας Επιτροπής Ταμείου Αλληλοβοήθειας, αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ όπως παρακάτω:
 Εκλογή δεκαπέντε (15) τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών.
 Εκλογή πέντε (5) τακτικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών
 Εκλογή πέντε (5) τακτικών μελών Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και δύο (2) αναπληρωματικών.
 Εκλογή τακτικών αντιπροσώπων της ΟΣΕΓΟ στη ΓΣΕΕ και αναπληρωματικών.
14. Λήξη εργασιών Συνεδρίου.

Συνάδελφοι ,
  Οι αντιπρόσωποι που θα παραστούν στο Συνέδριο να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και το ατομικό τους  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του ΙΚΑ. Όσοι αντιπρόσωποι έχουν εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να το προσκομίσουν , οπότε δεν χρειάζεται το βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ. Χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ.
 Επίσης οι αντιπρόσωποι να εφοδιαστούν την 12/1/2012 το απόγευμα από ειδικό χώρο της αίθουσας με την κάρτα Συνέδρου.
 Σας γνωρίζουμε ότι το αργότερο δέκα ημέρες πριν το Συνέδριο πρέπει να περιέλθουν στην ΟΣΕΓΟ τα δικαιολογητικά εκλογής των αντιπροσώπων των Συνδέσμων εκείνων που πραγματοποίησαν αρχαιρεσίες μετά το προηγούμενο Συνέδριο, για σχετικό έλεγχο (Πρακτικό Αρχαιρεσιών για εκλογή αντιπροσώπων στην ΟΣΕΓΟ, βεβαίωση δικαστικού αντιπροσώπου που παρευρέθηκε, κατάσταση μητρώου μελών, πρακτικό αντιπροσώπευσης του Σωματείου σας στη ΓΣΕΕ, πρακτικό Εφορευτικής επιτροπής, διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου).
 Η ώρα έναρξης του Συνεδρίου 4μ.μ. πρέπει να τηρηθεί με κάθε ακρίβεια.
 Σύμφωνα με τον Συνδικαλιστικό Νόμο 1264/82 απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εξουσιοδοτήσεων. Στην περίπτωση που κάποιος αντιπρόσωπος δεν μπορεί να προσέλθει στο Συνέδριο, προκειμένου να έρθει ο αναπληρωματικός του, πρέπει να υποβάλλει παραίτηση ο τακτικός, η οποία είναι αμετάκλητη.
 Παρακαλούμε επίσης να συμφωνήσετε εγκαίρως τους λογαριασμούς οφειλών σας με το λογιστήριο της ΟΣΕΓΟ, γιατί τις τελευταίες ημέρες τούτο δεν θα είναι εύκολο. ΄Οσα Σωματεία θα έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους μετά τον Δεκέμβριο 2011, να στείλουν δια μέσου των αντιπροσώπων τους γραμμάτιο είσπραξης της Τραπέζης, από την οποία θα φαίνεται ότι εξοφλήθη η οφειλή τους. Ταμειακώς εν τάξει θα θεωρηθούν όσοι Σύνδεσμοι θα έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους προς την ΟΣΕΓΟ, μέχρι 31/12/2011. Στους υπολοίπους δεν θα επιτραπεί να λάβουν μέρος στο Συνέδριο.
 Το Δ.Σ. της ΟΣΕΓΟ αποφάσισε όπως τα έξοδα προσέλευσης και επιστροφής των αντιπροσώπων στο 44ο Συνέδριο επιβαρύνουν τα Σωματεία (οδοιπορικά έξοδα). Η ΟΣΕΓΟ θα καλύψει τα έξοδα διανυκτέρευσης των συνέδρων για δύο βραδιές 12 και 13/1/2012 και φαγητό (μεσημέρι βράδυ την 12/1/2012, πλήρες την 13/1/2012 και πρωϊνό την 14/1/2012) . Η πληρωμή του Ξενοδοχείου και των γευμάτων θα γίνει απευθείας από την ΟΣΕΓΟ. Παρακαλούνται οι Σύνδεσμοι να επικοινωνήσουν με την ΟΣΕΓΟ και να κλείσουν έγκαιρα δωμάτια, δηλώνοντας ότι θα συμμετέχουν στο Συνέδριο της ΟΣΕΓΟ.
 Οι Σύνδεσμοι να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αντιπροσώπους τους να παραστούν στο Συνέδριο και παρακαλούμε να τους παραδοθεί από μια πρόσκληση
 Η όλη οργάνωση του Συνεδρίου γίνεται από την Διοίκηση της ΟΣΕΓΟ σύμφωνα με το Καταστατικό, η οποία και καταρτίζει το πρόγραμμα και τον κανονισμό εργασιών του Συνεδρίου. Για κάθε απορία σας να απευθύνεστε στην ΟΣΕΓΟ.
    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
   
                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗΣ                         ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΣΗΣ

 

Τρίτη
21
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.30
Σελήνη
17 ημερών
Κωνσταντίνου και Ελένης, Παχωμίου οσιομάρτυρος