ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΕΓΟ
Τρίτη, 14 Οκτώβριος 2014 08:59

Αριθμ. Πρωτ: 200 Αθήνα : 09/10/14

Προς:
Όλους τους Συνδέσμους, Συλλόγους και
γενικά τα Σωματεία μέλη της ΟΣΕΓΟ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Συνδέλφισσες, οι,
         Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΓΟ υπ’ αριθμ.366/24.09.2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και σε συνδυασμό με την ισχύουσα για τα επαγγελματικά Σωματεία των εργαζομένων νομοθεσία:

                                                  Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι

          Το 45ο Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο των μελών της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΣΕΓΟ) που θα συνέλθει στις 11 Δεκέμβρη 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 4 μ.μ. στην Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο “PORTO PALACE “ διεύθυνση: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 26 (περιοχή Σφαγεία) τηλ. 2310/504504. (Το ξενοδοχείο παρέχει δωρεάν PARKING). Γι’ αυτό παρακαλούνται τα Σωματεία μέλη της ΟΣΕΓΟ ( Σύνδεσμοι, Σύλλογοι και γενικά Σωματεία Εργαζομένων που υπηρετούν στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Κοινοπραξίες και Συνεταιριστικές Εταιρείες) να προσέλθουν με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και να πάρουν μέρος στο πιο πάνω συγκαλούμενο 45ο Πανελλαδικό Συνέδριο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

                                      ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση Συνεδρίου (διαπίστωση απαρτίας, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και 3 ψηφολεκτών).
2. Έγκριση τροποποίησης άρθρων Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
α ) Άρθρο 5.
β ) Άρθρο 14(παρ.3).
γ ) Άρθρο 19 (παρ.1).
3. Καθορισμός μηνιαίας συνδρομής των Σωματείων μελών κατά φυσικό μέλος (άρθρο 27, παρ. β΄ του Καταστατικού).
Συνάδελφοι ,
           Οι αντιπρόσωποι που θα παραστούν στο Συνέδριο να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και το ατομικό τους ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του ΙΚΑ. Όσοι αντιπρόσωποι έχουν εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να το προσκομίσουν , οπότε δεν χρειάζεται το βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ. Χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ.
          Επίσης οι αντιπρόσωποι να εφοδιαστούν την 11/12/2014 πριν την έναρξη του Συνεδρίου την κάρτα Συνέδρου.
         Σας γνωρίζουμε ότι το αργότερο δέκα ημέρες πριν το Συνέδριο πρέπει να περιέλθουν στην ΟΣΕΓΟ τα δικαιολογητικά εκλογής των αντιπροσώπων των Συνδέσμων εκείνων που πραγματοποίησαν αρχαιρεσίες μετά το προηγούμενο Συνέδριο, για σχετικό έλεγχο (Πρακτικό Αρχαιρεσιών για εκλογή αντιπροσώπων στην ΟΣΕΓΟ, βεβαίωση δικαστικού αντιπροσώπου που παρευρέθηκε, κατάσταση μητρώου μελών, πρακτικό αντιπροσώπευσης του Σωματείου σας στη ΓΣΕΕ, πρακτικό Εφορευτικής επιτροπής, διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου).
          Σύμφωνα με τον Συνδικαλιστικό Νόμο 1264/82 απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εξουσιοδοτήσεων. Στην περίπτωση που κάποιος αντιπρόσωπος δεν μπορεί να προσέλθει στο Συνέδριο, προκειμένου να έρθει ο αναπληρωματικός του, πρέπει να υποβάλλει παραίτηση ο τακτικός, η οποία είναι αμετάκλητη.
           Παρακαλούμε επίσης να συμφωνήσετε εγκαίρως τους λογαριασμούς οφειλών σας με το λογιστήριο της ΟΣΕΓΟ, γιατί τις τελευταίες ημέρες τούτο δεν θα είναι εύκολο. Στο Συνέδριο θα λάβουν μέρος όσα Σωματεία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΟΣΕΓΟ, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό. Στους υπολοίπους δεν θα επιτραπεί να λάβουν μέρος στο Συνέδριο.
          Οι Σύνδεσμοι να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αντιπροσώπους τους να παραστούν στο Συνέδριο και παρακαλούμε να τους παραδοθεί από μια πρόσκληση
Η όλη οργάνωση του Συνεδρίου γίνεται από την Διοίκηση της ΟΣΕΓΟ σύμφωνα με το Καταστατικό, η οποία και καταρτίζει το πρόγραμμα και τον κανονισμό εργασιών του Συνεδρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαμονή των συνέδρων αναφέρονται στην πρόσκληση του 46ου Τακτικού Συνεδρίου. Για κάθε απορία σας να απευθύνεστε στην ΟΣΕΓΟ.

                                         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


      ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

 

 

Τρίτη
21
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.30
Σελήνη
17 ημερών
Κωνσταντίνου και Ελένης, Παχωμίου οσιομάρτυρος