ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΕΓΟ
Τρίτη, 14 Οκτώβριος 2014 09:10

Αριθμ. Πρωτ: 201                                                             Αθήνα:    09/10/14


Προς:
Όλους τους Συνδέσμους, Συλλόγους και
γενικά  τα Σωματεία μέλη της ΟΣΕΓΟ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Συνδέλφισσες, οι,
         Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΓΟ υπ’ αριθμ.367/24.09.2014  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και σε συνδυασμό με την ισχύουσα για τα επαγγελματικά Σωματεία των εργαζομένων νομοθεσία:

                                              Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι

            Το 46ο Τακτικό Γενικό Συνέδριο των μελών της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΣΕΓΟ) που θα συνέλθει στις 12 Δεκέμβρη 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ και θα συνεχιστεί την επόμενη ημέρα 13 Δεκέμβρη 2014 ημέρα Σάββατο στην Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο “PORTO PALACE “ διεύθυνση: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 26 (περιοχή Σφαγεία) τηλ. 2310/504504. (Το ξενοδοχείο παρέχει δωρεάν PARKING).  Γι’ αυτό παρακαλούνται τα Σωματεία μέλη της ΟΣΕΓΟ ( Σύνδεσμοι, Σύλλογοι και γενικά Σωματεία Εργαζομένων που υπηρετούν στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Κοινοπραξίες και Συνεταιριστικές Εταιρείες) να προσέλθουν με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και να πάρουν μέρος στο πιο πάνω συγκαλούμενο  46ο   Πανελλαδικό Συνέδριο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

                                 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                                     ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

1. Συγκρότηση Συνεδρίου (διαπίστωση απαρτίας, εκλογή Προέδρου,            Αντιπροέδρου, Γραμματέα και 3 ψηφολεκτών).
2. Εκλογή τετραμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Κήρυξη έναρξης εργασιών Συνεδρίου
4. Χαιρετισμός επισήμων.
5. Έκθεση δράσης της Διοίκησης, λογοδοσία στις πράξεις και ενέργειές της και γενικά Διοικητικός Απολογισμός- Προγραμματισμός.
6. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού (ταμειακή λογοδοσία), ανακοίνωση Ισολογισμού 2012-2013.
7. Έκθεση δράσης της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας έτους  2012-2013.
8. Ανακοίνωση έκθεσης ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της Διοικητικής, Οικονομικής και Ταμειακής διαχείρισης της ΟΣΕΓΟ για τo έτος 2012-2013.
9. Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων 2015- 2016.
10.  Τοποθετήσεις Συνέδρων επί του Διοικητικού και Ταμειακού Απολογισμού.
Ψηφοφορία επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας της Διοίκησης, της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής  για το έτος  2012-2013 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη (διαχειριστική, διοικητική κ.λ.π.) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό αυτό διάστημα.
11. Τοποθετήσεις Συνέδρων.
12. Ψηφίσματα του Συνεδρίου.

                                       ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ)

13. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Διοικούσας Επιτροπής Ταμείου Αλληλοβοήθειας, αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ όπως παρακάτω:
- Εκλογή δεκαπέντε (15) τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών.
- Εκλογή πέντε (5) τακτικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών
- Εκλογή πέντε (5) τακτικών μελών Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και δύο (2) αναπληρωματικών.
- Εκλογή τακτικών αντιπροσώπων της ΟΣΕΓΟ στη ΓΣΕΕ και αναπληρωματικών.
14. Λήξη εργασιών Συνεδρίου.

Συνάδελφοι ,
  Οι αντιπρόσωποι που θα παραστούν στο Συνέδριο να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και το ατομικό τους  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του ΙΚΑ. Όσοι αντιπρόσωποι έχουν εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να το προσκομίσουν , οπότε δεν χρειάζεται το βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ. Χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ.
  Σας γνωρίζουμε ότι το αργότερο δέκα ημέρες πριν το Συνέδριο πρέπει να περιέλθουν στην ΟΣΕΓΟ τα δικαιολογητικά εκλογής των αντιπροσώπων των Συνδέσμων εκείνων που πραγματοποίησαν αρχαιρεσίες μετά το προηγούμενο Συνέδριο, για σχετικό έλεγχο (Πρακτικό Αρχαιρεσιών για εκλογή αντιπροσώπων στην ΟΣΕΓΟ, βεβαίωση δικαστικού αντιπροσώπου που παρευρέθηκε, κατάσταση μητρώου μελών, πρακτικό αντιπροσώπευσης του Σωματείου σας στη ΓΣΕΕ, πρακτικό Εφορευτικής επιτροπής, διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου).
  Σύμφωνα με τον Συνδικαλιστικό Νόμο 1264/82 απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εξουσιοδοτήσεων. Στην περίπτωση που κάποιος αντιπρόσωπος δεν μπορεί να προσέλθει στο Συνέδριο, προκειμένου να έρθει ο αναπληρωματικός του, πρέπει να υποβάλλει παραίτηση ο τακτικός, η οποία είναι αμετάκλητη.
       Παρακαλούμε επίσης να συμφωνήσετε εγκαίρως τους λογαριασμούς οφειλών σας με το λογιστήριο της ΟΣΕΓΟ, γιατί τις τελευταίες ημέρες τούτο δεν θα είναι εύκολο.  Στο Συνέδριο θα λάβουν μέρος όσα Σωματεία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΟΣΕΓΟ, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό. Στους υπολοίπους δεν θα επιτραπεί να λάβουν μέρος στο Συνέδριο.
         Tα έξοδα προσέλευσης και επιστροφής των αντιπροσώπων στο 46ο Συνέδριο επιβαρύνουν τα Σωματεία (οδοιπορικά έξοδα) σύμφωνα με το Καταστατικό της ΟΣΕΓΟ. Η ΟΣΕΓΟ θα καλύψει τα έξοδα διανυκτέρευσης των συνέδρων για δύο βραδιές 11 και 12/12/2014. Φαγητό: την Πέμπτη 11/12/14 δείπνο, την Παρασκευή 12/12/14 πλήρες (πρωινό-μεσημεριανό - βραδινό ) και το Σάββατο 13/12/14 πρωινό. Η πληρωμή του Ξενοδοχείου και των γευμάτων θα γίνει απευθείας από την ΟΣΕΓΟ. Παρακαλούνται τα Σωματεία να επικοινωνήσουν με την ΟΣΕΓΟ και να κλείσουν έγκαιρα δωμάτια, δηλώνοντας ότι θα συμμετέχουν στο Συνέδριο της ΟΣΕΓΟ.
    Τα Σωματεία να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αντιπροσώπους τους να παραστούν στο Συνέδριο και παρακαλούμε να τους παραδοθεί από μια πρόσκληση
     Η όλη οργάνωση του Συνεδρίου γίνεται από την Διοίκηση της ΟΣΕΓΟ σύμφωνα με το Καταστατικό, η οποία και καταρτίζει το πρόγραμμα και τον κανονισμό εργασιών του Συνεδρίου. Για κάθε απορία σας να απευθύνεστε στην ΟΣΕΓΟ.


                                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
   
                                               ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


            ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
 

 

Τρίτη
21
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.30
Σελήνη
18 ημερών
Κωνσταντίνου και Ελένης, Παχωμίου οσιομάρτυρος