ΟΜΙΛΙΑ 45ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τετάρτη, 17 Δεκέμβριος 2014 09:03

 

                                   45ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά τις πρώτες εργατικές οργανώσεις, 100 χρόνια μετά την ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας , 92 χρόνια μετά την ίδρυση της ΓΣΕΕ και 94 χρόνια μετά την ηρωική απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου, που κέρδισαν με αίμα την καθιέρωση οχταώρου, οι αγώνες του κόσμου της εργασίας αριθμούν σχεδόν ενάμιση αιώνα ζωής - και περισσότερο, αν συνυπολογίσουμε τις πρώιμες αγροτικές εξεγέρσεις του 19ου αιώνα. Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, έννοιες όπως συνδικάτα, συνδικαλισμός, εργατικό κίνημα, ταξική πάλη δεν είναι πια καινούργιες, αλλά μοιάζουν να επανανοηματοδοτούνται μέσα σε συνθήκες άγριας επίθεσης στο εισόδημα, στα δικαιώματα, στους όρους ύπαρξης των εργαζομένων.
Η σημερινή κρίση των συνδικάτων δεν σημαίνει ότι ο συνδικαλισμός είναι ξεπερασμένος και πρέπει να καταργηθεί. Οπως και η οικονομική κρίση δεν θα ξεπεραστεί με την κατάργηση των στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων - όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο κόσμος της εργασίας πρέπει να πληρώσει ξανά το λογαριασμό.
1914: Ψηφίζεται ο νόμος «Περί σωματείων». Κατοχυρώνει το δικαίωμα του «συνεταιρίζεσθαι» για τους εργάτες, αναγνωρίζοντας τα σωματεία τους και αποκλείοντας από αυτά τους εργοδότες.
1950
Oι Συνεταιρισμοί και οι οι ενωσεις τους όλο και πλήθαιναν και η έννοια του Συνεργατισμού εξαπλώνονταν ανά την Ελλάδα.
Το προσωπικό που υπηρετούσε την ιδέα αυτή, συνεχώς αυξανόταν κι έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να οργανωθούν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα την σύσταση της ομοσπονδίας.
Το πρώτο Συνέδριο που έγινε το Γενάρη του 1950 στη Θεσσαλονίκη και εξέλεξε το πρώτο Διοικητικό συμβούλιό της, ανέλαβε δράση για τη θέσπιση Νομοθεσίας, που από το καθεστώς της θα διέπεται η εργασία τους και ψηφίζει το πρώτο Καταστατικό από 11αντιπροσώπους προερχόμενοι από Συνδέσμους Σ.Υ. της Β. Ελλάδας.
To πνεύμα και ο σκοπός του πρώτου Καταστατικού είναι:”να συνενώσει τις οργανώσεις των συν/κων υπαλλήλων (μόνιμων και τακτικών) της χώρας και να κατευθύνει την δράση αυτών προς την αποτελεσματικότερη εναρμόνιση των συμφερόντων συντελεστών της εθνικής εργασίας για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης και απόλαυσης των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού υπό του κοινωνικού συνόλου» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Καταστατικό.
Από το πρώτο καταστατικό της ΟΣΕΓΟ μέχρι και σήμερα έχουν γίνει πέντε τροποιήσεις.
Πρώτη τροποποίηση έγινε με απόφαση του 7ου Συνεδρίου της ΟΣΕΓΟ στις 3/11/1962. Εγινε για αλλαγή της σύνθεσης Δ.Σ. και εποπτικής επιτροπής δηλαδή αύξηση των μελών από 9 σε 13 για το Δ.Σ. και πενταλής εποπτική επιτροπή από τριμελής.
Η δεύτερη τροποποίηση ήρθε μετά από απόφαση του 9ου Συνεδρίου στις 10/4/1969. Η τροποποίηση αυτή αφορούσε καθαρά διαδικαστικά θέματα των συνεδρίων (διεξαγωγή ,τρόπος εκλογής αντιπροσώπων ,διαδικασία λήψεως αποφασεων κλπ).
Η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 θέσπισε τον ν.δ.795/1971 «Περί σωματείων και Ενώσεων» καθώς και το ν.δ.890 /1971 «Περί επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων»
Θα έπρεπε όλα τα συνδικάτα να αναπροσαρμόσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τα παραπάνω νομοθετικά διατάγματα έτσι έκανε και η ΟΣΕΓΟ. Με απόφαση του 11ου Συνεδρίου της στις 28/4/1972 παίρνει απόφαση τροποποίησης του καταστατικού της προσαρμοσμένο στα νομοθετικά διατάγματα της χούντας.
Το 1982 ψηφίζεται ο συνδικαλιστικός νόμος 1264
 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων».
Με το όλο θεσμικό πλέγμα του πρωτοποριακού Ν.1264/82 το συνδικαλιστικό κίνημα στον τόπο μας επέκτησε τη δυνατότητα να αναπροσανατολίσει τους στόχους, που παραδοσιακά η δεξιά άμεσα και έμμεσα του επέβαλε, να χαράξει την δική του στρατηγική, να γίνει αντάξιο των θυσιών και των οραμάτων της εργατικής τάξης της χώρας μας, κίνημα ενωμένο, πολιτικοποιημένο και ταξικό.
Κάπως έτσι , με απόφαση του 22ου συνεδρίου της ΟΣΕΓΟ στις 23/6/1984 γίνεται η τέταρτη κατά σειρά τροποποίηση του καταστατικού μας αναπροσαρμοσμένο με τον ν.1264. Κάποιες από τις τροποιήσεις ήταν η γλωσσική αναμόρφωση στην δημοτική, καθιερώθηκε η απλή αναλογική σαν εκλογικό σύστημα κλπ.
Τις περισσότερες τροποποιήσεις τις έχουμε στον ισχύον καταστατικό μας που έγιναν μετά από απόφαση του 28ου συνεδρίου στις 2/3/1989.
Με απόφαση εκείνου του συνεδρίου γίνονται μέλη της ΟΣΕΓΟ και οι εργατοτεχνίτες. Οπότε έχουμε αλλαγή ονόματος της Ομοσπονδίας μας από Ομοσπονδία υπαλλήλων σε ομοσπονδία εργαζομένων…..
Διευρύνεται το άρθρο 5 που κάνει μέλη πιά της ΟΣΕΓΟ και  οργανώσεις  και εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 50συν 1 συνεταιριστικό .
Αλλάζει το μέτρο εκλογής αντιπροσώπων από 25 σε 35 μια και το συνεταιριστικό κίνημα ανθεί και είναι πολλοί οι εργαζόμενοι. Τα έξοδα διαμονής και σίτισης των αντιπροσώπων βαρύνουν την ΟΣΕΓΟ. Αυξάνεται η μηνιαία εισφορά των μελών και η πρωτομαγιά δεν είναι πιά γιορτή (όπως ήταν στο προηγούμενο καταστατικό) αλλά απεργία.
Συνάδελφοι,
Καλούμαστε σήμερα για μια ακόμα φορά να κάνουμε τροποποίηση του καταστατικού μας σύμφωνα με τα σημερινά διαμορφωμένα δεδομένα.
Λόγοι για αλλαγή καταστατικού σήμερα

Η ανεργία είναι το βασικό φαινόμενο που αποδυναμώνει το συνδικαλιστικό κίνημα.
Επίσης τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ανανέωση στα μέλη. Τα συνδικάτα θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι προηγούμενης γενιάς. Εγώ αποδίδω αυτή τη στασιμότητα σε αντικειμενικούς λόγους και όχι υποκειμενικούς. Νομίζω πως κυρίως οφείλεται στην οπισθοδρόμηση και την απαξίωση της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από το ‘90 και μετά, με αιχμή του δόρατος την ανεργία.
Νομίζω πως το διακύβευμα για το μέλλον είναι η ανακοπή της ολοκλήρωσης αυτής της μετάβασης στο νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Στο βαθμό απελευθέρωσης που βρισκόμαστε η εργασία έχει απαξιωθεί τελείως, είτε σε επίπεδο εισοδήματος και εργασιακών σχέσεων είτε σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας και κοινωνικού κράτους.
Οι περιορισμένες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, που τίθενται προς έγκριση από το Συνέδριο, κρίθηκαν αναγκαίες για την πιο εύρυθμη λειτουργία της ΟΣΕΓΟ, την ενίσχυση της αρχής της δημοκρατικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας, οι οποίες διέπουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, και την ανάγκη εγγραφής ως μελών ενώσεων που χωρίς επαρκή λόγο αποκλείονται σήμερα από την δύναμη της Ομοσπονδίας. Σημειώνεται ότι η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού πραγματοποιήθηκε το έτος 1989.

 Ειδικότερα:

- Στο άρθρο 5 προτείνεται η απάλειψη του περιορισμού του 50% συν ένα ως προς το ποσοστό μετοχών που πρέπει να κατέχει μιας αγροτική οργάνωση οποιασδήποτε μορφής σε μια εταιρία, προκειμένου το σωματείο εργαζομένων της εταιρίας αυτής να μπορεί να εγγραφεί στην Ομοσπονδία. Με την προτεινόμενη τροποποίηση θα αρκεί πλέον και το 1% της συμμετοχής, προκειμένου να μην αποκλείονται από τη δύναμή μας εργαζόμενοι που ασφαλίζονται στο ΤΣΕΑΠΓΣΟ και καταβάλλουν εισφορές στον ασφαλιστικό μας φορά. Την στρέβλωση αυτή έρχεται να διορθώσει η προτεινόμενη τροποποίηση.


-  Η προτεινόμενη μείωση του εκλογικού μέτρου της εκλογής των αντιπροσώπων από 35 σε 25 και από 18 σε 13 διευρύνει την αντιπροσωπευτικότητα της Ομοσπονδίας και επεκτείνει την εκλογική βάση των οργάνων διοίκησης, ενισχύοντας τη δημοκρατική αρχή. Με την προτεινόμενη τροποποίηση και μικρότερα σωματεία, με λίγα μέλη, θα μπορούν να συμμετέχουν στο Γενικό Συνέδριο, που συνιστά το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας. Αυτή η τροποποίηση φρονούμε ότι μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για συναδέλφους να εγγραφούν και να συμμετέχουν πιο ενεργά στα σωματεία τους και να δώσει μια μικρή ώθηση στο συνδικαλιστικό κίνημα στον κλάδο μας. Αυτό άλλωστε ανήκει και στους διακηρυγμένους σκοπούς της Ομοσπονδίας

- Η προτεινόμενη μείωση των μελών του Δ.Σ από 15 σε 11 μέλη υπαγορεύεται από την ανάγκη ευχερέστερης και πιο ευέλικτης λειτουργίας του οργάνου, μείωσης δαπανών, αντιστοίχισης με τα ισχύοντα σε άλλες ομοσπονδίες, σε συνδυασμό βέβαια με τη μείωση των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που παρατηρείται στον κλάδο. Είναι αναμφισβήτητο, ότι ο αριθμός των Αγροτικών Οργανώσεων και οι δραστηριότητες στον κλάδο συρρικνώνονται, οι εκκαθαρίσεις συνεταιρισμών μετά την ψήφιση του ν. 4015/2011 αποτελούν πολύ συχνό φαινόμενο και σε γενικές γραμμές ο αριθμός των ενεργών εργασιακά συναδέλφων βαίνει μειούμενος.  Ο αριθμός των 15 μελών επομένως είναι υπερβολικός για τα δεδομένα και τις ανάγκες της Ομοσπονδίας και πρέπει να μειωθεί όπως προτείνεται.

 

 

 

Τρίτη
21
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.30
Σελήνη
17 ημερών
Κωνσταντίνου και Ελένης, Παχωμίου οσιομάρτυρος