ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΕΓΟ

Προς:

Όλους τους Συνδέσμους, Συλλόγους και

γενικά  τα Σωματεία μέλη της ΟΣΕΓΟ

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Συνδέλφισσες, οι,

                    Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΓΟ υπ’ αριθμ.376/10.10.2017  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και σε συνδυασμό με την ισχύουσα για τα επαγγελματικά Σωματεία των εργαζομένων νομοθεσία:

 

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι

 

          Το 47ο Τακτικό Γενικό Συνέδριο των μελών της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΣΕΓΟ) που θα συνέλθει στις 8 Δεκέμβρη 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16μ.μ και θα συνεχιστεί την επόμενη ημέρα 9 Δεκέμβρη 2017 ημέρα Σάββατο στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο STANLEYοδός Πλατεία Καραϊσκάκη 1 τηλ. 2119900900  Γι’ αυτό παρακαλούνται τα Σωματεία μέλη της ΟΣΕΓΟ ( Σύνδεσμοι, Σύλλογοι και γενικά Σωματεία Εργαζομένων που υπηρετούν στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Κοινοπραξίες και Συνεταιριστικές Εταιρείες) να προσέλθουν με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και να πάρουν μέρος στο πιο πάνω συγκαλούμενο  47ο   Πανελλαδικό Συνέδριο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

 

1.               Συγκρότηση Συνεδρίου (διαπίστωση απαρτίας, εκλογή Προέδρου,            Αντιπροέδρου, Γραμματέα και 3 ψηφολεκτών).

2.               Εκλογή τετραμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

3.               Κήρυξη έναρξης εργασιών Συνεδρίου

4.               Χαιρετισμός επισήμων.

5.               Έκθεση δράσης της Διοίκησης, λογοδοσία στις πράξεις και ενέργειές της και γενικά Διοικητικός Απολογισμός- Προγραμματισμός.

6.               Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού (ταμειακή λογοδοσία), από 19/12/2014, 2015, 2016 έως 8/12/2017.

7.               Έκθεση δράσης της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας έτους  2015-2016-2017.

8.               Ανακοίνωση έκθεσης ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της Διοικητικής, Οικονομικής και Ταμειακής διαχείρισης της ΟΣΕΓΟ για τo19/12/2014, 2015, 2016 έως και 8/12/2017.

9.               Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων 2018- 2020.

10.            Τοποθετήσεις Συνέδρων επί του Διοικητικού και Ταμειακού Απολογισμού.

Ψηφοφορία επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας της Διοίκησης, της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής  για   το χρονικό διάστημα από 19/12/2014 έως και 8/12/2017 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη (διαχειριστική, διοικητική κ.λ.π.) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό αυτό διάστημα.

11.           Τοποθετήσεις Συνέδρων.

12.           Ψηφίσματα του Συνεδρίου.

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ)

 

13.           Αρχαιρεσίες για την εκλογή Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Διοικούσας Επιτροπής Ταμείου Αλληλοβοήθειας, αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ όπως παρακάτω:

ü  Εκλογή έντεκα (11) τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών.

ü  Εκλογή τριών (3) τακτικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών

ü  Εκλογή τριών (3) τακτικών μελών Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και αναπληρωματικών.

ü  Εκλογή τακτικών αντιπροσώπων της ΟΣΕΓΟ στη ΓΣΕΕ και αναπληρωματικών.

14.           Λήξη εργασιών Συνεδρίου.

 

Συνάδελφοι ,

                    Οι αντιπρόσωποι που θα παραστούν στο Συνέδριο να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και το ατομικό τους  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του ΙΚΑ. Όσοι αντιπρόσωποι έχουν εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να το προσκομίσουν , οπότε δεν χρειάζεται το βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ. Χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ.

                    Σας γνωρίζουμε ότι το αργότερο δέκα ημέρες πριν το Συνέδριο πρέπει να περιέλθουν στην ΟΣΕΓΟ τα δικαιολογητικά εκλογής των αντιπροσώπων των Συνδέσμων εκείνων που πραγματοποίησαν αρχαιρεσίες μετά το προηγούμενο Συνέδριο, για σχετικό έλεγχο (Πρακτικό Αρχαιρεσιών για εκλογή αντιπροσώπων στην ΟΣΕΓΟ, βεβαίωση δικαστικού αντιπροσώπου που παρευρέθηκε, κατάσταση μητρώου μελών, πρακτικό αντιπροσώπευσης του Σωματείου σας στη ΓΣΕΕ, πρακτικό Εφορευτικής επιτροπής, διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου).

                    Σύμφωνα με τον Συνδικαλιστικό Νόμο 1264/82 απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εξουσιοδοτήσεων. Στην περίπτωση που κάποιος αντιπρόσωπος δεν μπορεί να προσέλθει στο Συνέδριο, προκειμένου να έρθει ο αναπληρωματικός του, πρέπει να υποβάλλει παραίτηση ο τακτικός, η οποία είναι αμετάκλητη.

       Παρακαλούμε επίσης να συμφωνήσετε εγκαίρως τους λογαριασμούς οφειλών σας με το λογιστήριο της ΟΣΕΓΟ, γιατί τις τελευταίες ημέρες τούτο δεν θα είναι εύκολο.  Στο Συνέδριο θα λάβουν μέρος όσα Σωματεία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΟΣΕΓΟ, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό. Στους υπολοίπους δεν θα επιτραπεί να λάβουν μέρος στο Συνέδριο.

                  Tα έξοδα προσέλευσης και επιστροφής των αντιπροσώπων στο 47ο Συνέδριο επιβαρύνουν τα Σωματεία (οδοιπορικά έξοδα) σύμφωνα με το Καταστατικό της ΟΣΕΓΟ. Η ΟΣΕΓΟ θα καλύψει τα έξοδα διανυκτέρευσης των συνέδρων για ένα βράδυ την Παρασκευή 8/12/2017. Φαγητό: Η ΟΣΕΓΟ θα καλύψει τον δείπνο την Παρασκευή 8/12/2017. Η πληρωμή του Ξενοδοχείου και των γευμάτων θα γίνει απευθείας από την ΟΣΕΓΟ. Παρακαλούνται τα Σωματεία να επικοινωνήσουν με την ΟΣΕΓΟ και να κλείσουν έγκαιρα δωμάτια, δηλώνοντας ότι θα συμμετέχουν στο Συνέδριο της ΟΣΕΓΟ. Οι σύνεδροι θα μείνουν σε δίκλινα δωμάτια .

          Τα Σωματεία να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αντιπροσώπους τους να παραστούν στο Συνέδριο και παρακαλούμε να τους παραδοθεί από μια πρόσκληση

          Η όλη οργάνωση του Συνεδρίου γίνεται από την Διοίκηση της ΟΣΕΓΟ σύμφωνα με το Καταστατικό, η οποία και καταρτίζει το πρόγραμμα και τον κανονισμό εργασιών του Συνεδρίου. Για κάθε απορία σας να απευθύνεστε στην ΟΣΕΓΟ.

                              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                             

                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

        ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

Δευτέρα
18
Φεβρουαρίου
2019
Ανατ.: 07.15
Δύση: 18.05
Πανσέληνος
Λέοντος Ρώμης, Αγαπητού

|